NOTICE: All Tulsa Health Department locations are closed Thursday & Friday, Nov 23-24th in observance of Thanksgiving. We will reopen on Monday, November 27th to serve you.

let closeNotificationButton = document.getElementById("btn-close-notification"); let notificationBar = document.getElementById("notification-bar"); closeNotificationButton.addEventListener("ຄລິກ", hideNotificationBar); function hideNotificationBar() { notificationBar.style.display = "ບໍ່ມີ"; };

ການ​ທົດ​ສອບ​ແລະ​ການ​ສັກ​ຢາ​

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮູ້ສະຖານະພາບສຸຂະພາບຂອງທ່ານ. THD ໃຫ້ບໍລິການທົດສອບຄວາມລັບ ແລະ/ຫຼືບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ ແລະສາມາດແນະນຳຊັບພະຍາກອນການປິ່ນປົວໄດ້ຖ້າຈຳເປັນ. ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ການສັກຢາກັນພະຍາດຕາມອາຍຸຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ແນະນໍາສໍາລັບເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່, ລວມທັງການສັກຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່.

ການທົດສອບ STD

ຄລີນິກພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຂອງ THD ສະໜອງການກວດວິນິດໄສສຳລັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ, ການປິ່ນປົວພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແລະ ການສຶກສາ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳທາງເພດ ແລະ ຂະບວນການຂອງພະຍາດ.

ການກວດພະຍາດວັນນະໂລກ

ໂຄງການຄວບຄຸມວັນນະໂລກທົ່ວຊຸມຊົນຂອງ THD ນຳໃຊ້ການສຶກສາ, ການປ້ອງກັນເບື້ອງຕົ້ນ, ການກວດ ແລະ ການປິ່ນປົວວັນນະໂລກ ເພື່ອຊ່ວຍຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງວັນນະໂລກ ຫຼື TB.

ວັກ​ຊີນ​ຕ້ານ​ໂຄວິດ19

ການຢູ່ທັນສະໄຫມກ່ຽວກັບວັກຊີນ COVID-19 ຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ, ການເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະ ການເສຍຊີວິດຈາກ COVID-19 ຂອງທ່ານ.

ການກວດ HIV/AIDS

ຄລີນິກພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນຂອງ THD ໃຫ້ການກວດຫາເຊື້ອ HIV ສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸເກີນ 12 ປີທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງເພດ.

​ວັກ​ຊີນ​ປ້ອງ​ກັນ

ວັກຊີນຊ່ວຍຮັກສາລູກຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພຈາກພະຍາດອັນຕະລາຍ.

ການທົດສອບ COVID-19

ລະບົບການດູແລສຸຂະພາບທ້ອງຖິ່ນທັງຫມົດສະເຫນີການທົດສອບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. ເບິ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່.

ສະຖານທີ່

ພວກເຮົາມີ 10 ສະຖານທີ່ໃນທົ່ວ Tulsa County ທີ່ສະຫນອງການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານມີສຸຂະພາບດີ.

ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາ