NOTICE: All Tulsa Health Department locations are closed Thursday & Friday, Nov 23-24th in observance of Thanksgiving. We will reopen on Monday, November 27th to serve you.

let closeNotificationButton = document.getElementById("btn-close-notification"); let notificationBar = document.getElementById("notification-bar"); closeNotificationButton.addEventListener("ຄລິກ", hideNotificationBar); function hideNotificationBar() { notificationBar.style.display = "ບໍ່ມີ"; };

ແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນ

ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຊ່ວຍ

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບ THD. ຖ້າເຈົ້າເຫັນ ຫຼືປະສົບກັບການປະຕິບັດການຈັດການອາຫານທີ່ບໍ່ປອດໄພ ຫຼືສະພາບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ແລະສົ່ງແບບຟອມຂ້າງລຸ່ມນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສືບສວນ THD ແມ່ນມີໃຫ້ສາທາລະນະ, ຕົວຕົນແລະຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອື່ນໆຂອງທ່ານຍັງຄົງເປັນຄວາມລັບຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ສະຖານທີ່

ພວກເຮົາມີ 10 ສະຖານທີ່ໃນທົ່ວ Tulsa County ທີ່ສະຫນອງການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານມີສຸຂະພາບດີ.

ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາ