THD Tulsa Health Department logo
ຊອກຫາ
ປິດປ່ອງຊອກຫານີ້.

ອາຫານ

ມື້: ເດືອນມີນາ 16, 2017

2017 Summer Cafe

ມື້ລະດູຮ້ອນຫມາຍເຖິງການພັກຜ່ອນຈາກໂຮງຮຽນສໍາລັບເດັກນ້ອຍຂອງ Tulsa. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເດັກນ້ອຍບາງຄົນພົບວ່າພວກເຂົາຂາດຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານປະຈໍາວັນຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ

ອ່ານ​ຕື່ມ "
ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາ