THD Tulsa Health Department logo
ຊອກຫາ
ປິດປ່ອງຊອກຫານີ້.

ອາຫານ

ຈົ່ງມີພູມຕ້ານທານທີ່ສະຫລາດຢູ່ສວນສັດ Tulsa ໃນວັນທີ 8 ເດືອນເມສາ

ແບ່ງປັນບົດຄວາມນີ້

ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາ