THD Tulsa Health Department logo
Maghanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Pagkain

Pag-alis ng Asbestos

Ang asbestos ay isang natural na mineral na dating ginagamit sa mga materyales sa gusali bilang isang insulator o fire retardant. Ngayon, ang asbestos ay lubos na kinikilala bilang isang panganib sa kalusugan.

Bagama't madalas na kanais-nais o kinakailangan na alisin ang asbestos, ang pag-alis nito ay lubos na kinokontrol upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Maaaring kailanganin mong kumuha ng permit para sa pag-alis ng asbestos.

Ang unang hakbang sa pagtukoy kung ang iyong demolition o renovation project ay nangangailangan ng permit ay ang pagtukoy sa uri ng istraktura na maaapektuhan. Kinokontrol ng THD ang mga proyektong demolisyon at pagsasaayos na kinasasangkutan ng mga istrukturang institusyonal, komersyal, pampubliko, industriyal o tirahan. Ang isang pagbubukod sa regulasyong ito ay isang solong istraktura ng tirahan na naglalaman ng apat o mas kaunting mga yunit ng tirahan. Dahil sa pagbubukod na ito, karamihan sa mga residential single family home renovations ay hindi nangangailangan ng permit.

Kung kasangkot ka sa isang remodeling, renovation, demolition o iba pang proyekto at sa tingin mo ay may problema ka sa asbestos, mangyaring tumawag sa THD sa 918-595-4200. Matutulungan ka ng aming mga espesyalista sa kapaligiran na mag-aplay para sa isang permit, kung kinakailangan, at matukoy ang hurisdiksyon para sa pag-regulate ng pag-aalis ng asbestos.

Mga mapagkukunan:

MGA LOKASYON

Mayroon kaming 10 mga lokasyon sa buong Tulsa County na nag-aalok ng iba't ibang mga serbisyo upang matulungan ka at ang iyong pamilya na manatiling malusog.

Lumaktaw sa nilalaman