THD Tulsa Health Department logo
Maghanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Pagkain

KARAPAT-DAPAT NG MGA SERBISYO​

Bahagi ng aming misyon sa THD ay makita na ang aming mga serbisyo ay naihatid nang may paggalang sa bawat tao sa Tulsa County. Para sa kadahilanang ito, tinatanggap namin ang lahat ng residente ng Tulsa County at nagsusumikap na maghatid ng mahusay na pangangalaga at mga serbisyo sa kaunting gastos. Mangyaring magtanong tungkol sa mga partikular na klinika at serbisyo. Makakakita ka ng maraming available sa isang sliding scale fee basis, ayon sa kita. Ang iba pang mga serbisyo ay ibinibigay para sa isang nakatakdang bayad; ang ilang mga serbisyo at aktibidad ng THD ay ibinibigay nang walang bayad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tumawag 582-WELL (9355).

MGA LOKASYON

Mayroon kaming 10 mga lokasyon sa buong Tulsa County na nag-aalok ng iba't ibang mga serbisyo upang matulungan ka at ang iyong pamilya na manatiling malusog.

Lumaktaw sa nilalaman