THD Tulsa Health Department logo
Maghanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Pagkain

Environmental Water Lab

Ang ligtas at madaling makuhang tubig ay mahalaga para sa kalusugan ng publiko, ito man ay ginagamit para sa pag-inom, gamit sa bahay, produksyon ng pagkain o mga layuning pang-libangan. ang

Suriin ang Iyong Tubig

Ang kalidad at kaligtasan ng aming supply ng inuming tubig ay isang pangunahing priyoridad sa THD. Iyon ang dahilan kung bakit nagpapatakbo ang THD ng sarili nitong in-house na laboratoryo na nagbibigay ng parehong bacteriological at kemikal na pagsusuri sa kalidad ng tubig para sa mga kontaminado tulad ng mabibigat na metal, mineral at iba pang mga dumi. 

Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa iyong pampubliko o pribadong tubig, maaaring ipasuri mo ang iyong tubig para sa isang bayad. Bumisita lang sa THD lab para kumuha ng mga bote ng pangongolekta. Gamitin ang mga bote na ito upang kolektahin ang iyong mga sample ng tubig. Mangyaring panatilihin ang mga nakolektang sample ng tubig sa yelo at ibalik kaagad ang mga ito sa lab para sa pinakamahusay na mga resulta.

 Para sa pagsusuri sa bakterya, ang mga sample ng inuming tubig ay dapat ibalik sa loob ng 30 oras ng oras ng koleksyon.

Address ng Water Lab

James O. Goodwin Health Center
5051 S. 129th East Ave, Tulsa, OK

Mga Oras ng Operasyon ng Water Lab

Lunes hanggang Biyernes*
8:00 am hanggang 5:00 pm 

*Maliban sa mga holiday na kinikilala ng Estado. Ang mga sample ng tubig ay tinatanggap sa pagitan ng 8:00 am - 4:30 pm

Pakiusap, tumawag ka 918-595-4200 para sa karagdagang impormasyon at gastos. Karamihan sa mga pangunahing credit card ay tinanggap.

Mga Kaugnay na Mapagkukunan

Pagsusuri sa Mga By-product ng Disinfection (DBP).

MGA LOKASYON

Mayroon kaming 10 mga lokasyon sa buong Tulsa County na nag-aalok ng iba't ibang mga serbisyo upang matulungan ka at ang iyong pamilya na manatiling malusog.

Lumaktaw sa nilalaman