THD Tulsa Health Department logo
Maghanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Pagkain

Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Pamilya

Ang THD ay nakatuon sa pagtatrabaho sa loob ng ating komunidad upang mapabuti ang kalusugan ng bawat residente. Maraming mahahalagang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, mula sa pagsusuri sa sakit hanggang sa pagbabakuna, ay makukuha sa aming mga sentrong pangkalusugan na matatagpuan sa buong Tulsa County. Naglalagay kami ng espesyal na diin sa pag-iwas at maagang pagtuklas, habang nagpo-promote ng mga pagpipilian sa malusog na pamumuhay.

Babae, Sanggol at Bata

Ang Women, Infants and Children (WIC) ay isang pandagdag na programa sa nutrisyon na nagsisilbing pangalagaan ang kalusugan ng mga karapat-dapat na kita na kababaihan, mga sanggol at mga bata hanggang limang taong gulang na nasa panganib sa nutrisyon.​

Pang-adultong Kalusugan at Pagpaplano ng Pamilya

Sa THD, hinihikayat ka naming gumawa ng aktibong papel sa iyong personal na kalusugan at kapakanan – kung hindi para sa iyong sarili, para sa mga nagmamahal sa iyo. Makakatulong ang aming mga programa at serbisyo para sa mga nasa hustong gulang sa pamamagitan ng pagpapaalam sa iyo, pagtukoy ng mga problema sa kalusugan nang maaga at bigyan ka ng kapangyarihan na mamuno sa isang malusog na pamumuhay.

Sakit at Sakit

Narito kami upang magbigay ng edukasyon at outreach upang limitahan ang pagkalat ng mga sakit at sakit sa Tulsa County.

Kalusugan at Patnubay ng Bata

Simulan ang iyong maliliit na bata sa kanang paa. Ang mga unang beses na ina ay maaaring magpatala sa aming Children First program na nagbibigay ng mga regular na pagbisita sa bahay ng isang Rehistradong Nars. Nag-aalok din ang THD ng mga pagbabakuna sa bata, pangangalaga sa ngipin at programang pandagdag sa nutrisyon ng WIC. Ang Child Guidance ay isang programa sa buong estado na nagtataguyod at sumusuporta sa malusog na relasyon sa pamilya at pag-unlad ng bata. Ang aming nagmamalasakit na kawani ng mga masters at doctoral degree-level na mga propesyonal ay nagbibigay ng pag-iwas, edukasyon, screening, diagnostic at paggamot sa mga bata at kanilang mga pamilya.

Kalusugan ng Teen

Gusto naming bigyan ng kapangyarihan ang mga kabataan na tanggapin ang responsibilidad para sa kanilang sariling kalusugan sa reproduktibo at mag-alok ng edukasyon at mga kasanayan upang makagawa ng mapagmataas at responsableng mga pagpipilian sa kanilang katawan.

MGA LOKASYON

Mayroon kaming 10 mga lokasyon sa buong Tulsa County na nag-aalok ng iba't ibang mga serbisyo upang matulungan ka at ang iyong pamilya na manatiling malusog.

Lumaktaw sa nilalaman