THD Tulsa Health Department logo
Maghanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Pagkain

Mga Permit at Inspeksyon

Ang THD Environmental Health Services ay nagpapatupad ng mga regulasyon ng estado at lokal. Maghanap ng mga tamang inspeksyon sa kalusugan at kapaligiran, kumuha ng tamang mga permit sa pagsunog o storage tank o maghain ng mga reklamo sa kalusugan laban sa isang ari-arian o negosyo.

Mga Mapagkukunan ng Industriya ng Serbisyo ng Pagkain
Mga Klase at Pahintulot sa Kaligtasan ng Pagkain
Mga Inspeksyon at Pahintulot sa Restaurant
Mga Reklamo sa Restaurant
Mga Reklamo sa Kapaligiran at Lamok
Mga Inspeksyon sa Pabahay
Pampublikong Swimming Pool
MGA SERBISYO
MGA PROGRAMA SA KOMUNIDAD

Nag-aalok ang THD ng mga programang pang-edukasyon at nakabatay sa komunidad na naghihikayat at nagpapahusay sa kalusugan at kagalingan ng publiko.

MGA LOKASYON

Mayroon kaming 10 mga lokasyon sa buong Tulsa County na nag-aalok ng iba't ibang mga serbisyo upang matulungan ka at ang iyong pamilya na manatiling malusog.

Lumaktaw sa nilalaman