THD Tulsa Health Department logo
Maghanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Pagkain

2017 Summer Cafe

Ang mga araw ng tag-araw ay nangangahulugan ng pahinga sa paaralan para sa mga anak ni Tulsa. Gayunpaman, natuklasan ng ilang mga bata na kulang sila sa seguridad ng isa o higit pang pang-araw-araw na pagkain kapag wala sa paaralan. Ang 56th St. N. & MLK Jr. Blvd ng Tulsa Health Department. ang lokasyon ay nakikilahok sa Summer Café Program ng Tulsa Public School para sa ikaapat na magkakasunod na taon. Ang almusal at tanghalian ay ibibigay sa mga petsang nakalista sa ibaba nang walang bayad sa sinumang batang edad 18 pababa (walang kinakailangang dokumentasyon).

Hinahain ang almusal mula 9:00am hanggang 10:00am. Hinahain ang tanghalian mula tanghali hanggang 1pm.

Ang mga pagkain ay ibibigay sa lahat ng batang may edad 18 pababa, nang walang bayad at pareho para sa lahat ng bata anuman ang lahi, kulay, bansang pinagmulan, kasarian, edad o kapansanan at walang diskriminasyon sa kurso ng serbisyo ng pagkain. Bisitahin ang www.tulsaschools.org/summercafe para sa karagdagang impormasyon at kumpletong listahan ng mga lokasyon.

Ibahagi ang Artikulo na Ito

Lumaktaw sa nilalaman