THD Tulsa Health Department logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đồ ăn

ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ

Một phần sứ mệnh của chúng tôi tại THD là đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp với sự tôn trọng dành cho mọi người ở Quận Tulsa. Vì lý do này, chúng tôi hoan nghênh tất cả cư dân Quận Tulsa và làm việc chăm chỉ để cung cấp dịch vụ và chăm sóc xuất sắc với chi phí tối thiểu. Vui lòng hỏi về các phòng khám và dịch vụ cụ thể. Bạn sẽ tìm thấy nhiều dịch vụ có sẵn trên cơ sở tính phí theo thang trượt, tùy theo thu nhập. Các dịch vụ khác được cung cấp với một khoản phí cố định; một số dịch vụ và hoạt động THD được cung cấp miễn phí. Vui lòng gọi để biết thêm thông tin 582-WELL (9355).

ĐỊA ĐIỂM

Chúng tôi có 10 địa điểm trên khắp Quận Tulsa cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để giúp bạn và gia đình bạn luôn khỏe mạnh.

Chuyển đến nội dung