THD Tulsa Health Department logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đồ ăn

Dịch vụ sức khỏe gia đình

THD cam kết làm việc trong cộng đồng của chúng tôi để cải thiện sức khỏe của mọi cư dân. Nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, từ sàng lọc bệnh đến tiêm chủng, đều có sẵn tại các trung tâm y tế của chúng tôi trên khắp Quận Tulsa. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc phòng ngừa và phát hiện sớm, đồng thời thúc đẩy các lựa chọn lối sống lành mạnh.

Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em

Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC) là một chương trình dinh dưỡng bổ sung nhằm bảo vệ sức khỏe của phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ về dinh dưỡng đủ điều kiện về thu nhập.​

Sức khỏe người lớn và Kế hoạch hóa gia đình

Tại THD, chúng tôi khuyến khích bạn đóng vai trò tích cực đối với sức khỏe và hạnh phúc cá nhân của mình – nếu không phải vì chính bạn thì cũng vì những người yêu thương bạn. Các chương trình và dịch vụ dành cho người lớn của chúng tôi có thể trợ giúp bằng cách cung cấp thông tin cho bạn, xác định sớm các vấn đề sức khỏe và giúp bạn có lối sống lành mạnh.

Bệnh tật và Bệnh tật

Chúng tôi ở đây để cung cấp giáo dục và tiếp cận nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh tật ở Quận Tulsa.

Sức khỏe và Hướng dẫn Trẻ em

Bắt đầu những đứa con nhỏ của bạn bằng chân phải. Những người lần đầu làm mẹ có thể đăng ký tham gia chương trình Children First của chúng tôi, chương trình này sẽ cung cấp các chuyến thăm khám tại nhà thường xuyên của Y tá đã Đăng ký. THD cũng cung cấp dịch vụ chủng ngừa cho trẻ em, chăm sóc nha khoa và chương trình dinh dưỡng bổ sung WIC. Hướng dẫn Trẻ em là một chương trình toàn tiểu bang nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các mối quan hệ gia đình lành mạnh và sự phát triển của trẻ. Đội ngũ nhân viên chu đáo của chúng tôi gồm các chuyên gia có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ cung cấp dịch vụ phòng ngừa, giáo dục, sàng lọc, chẩn đoán và điều trị cho trẻ em và gia đình các em.

Sức khỏe thanh thiếu niên

Chúng tôi muốn trao quyền cho thanh thiếu niên chịu trách nhiệm về sức khỏe sinh sản của chính mình, đồng thời cung cấp giáo dục và kỹ năng để đưa ra những lựa chọn đáng tự hào và có trách nhiệm đối với cơ thể của mình.

ĐỊA ĐIỂM

Chúng tôi có 10 địa điểm trên khắp Quận Tulsa cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để giúp bạn và gia đình bạn luôn khỏe mạnh.

Chuyển đến nội dung