THD Tulsa Health Department logo
Maghanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Pagkain

Mga Kabataan na Mas Malamang na Uminom ng Alak sa Panahon ng Kapaskuhan

TULSA, OK – [Disyembre 17, 2015] – Ang mga pista opisyal ay panahon para sa kasiyahan, pagdiriwang at pagpapahinga. Gayunpaman, ito rin ang panahon kung kailan ang kabataan ay mas malamang na magkaroon ng access sa alkohol. Ang programa ng Regional Prevention Coordinator ng Tulsa Health Department ay hinihikayat ang mga magulang na magsimula nang maaga sa pakikipag-usap sa kanilang mga anak tungkol sa mga panganib ng menor de edad na pag-inom.

“Karamihan sa mga estudyante ay wala sa paaralan para sa winter break, at ang mga tao ay may posibilidad na magkaroon ng mas maraming alak sa kanilang tahanan sa panahon ng kapaskuhan,” sabi ni Marianne Long, tagapamahala ng programa ng RPC ng Tulsa Health Department. “Sa karaniwang araw ng Disyembre sa Estados Unidos, humigit-kumulang 11,000 kabataan ang susubok ng alak sa unang pagkakataon. Ito ay isang problema sa kalusugan ng publiko dahil ang alkohol ang pinakamalawak na ginagamit na sangkap ng ating mga kabataan, at ito ang pangunahing sanhi ng kamatayan at pinsala.

Nalaman ng isang survey sa Oklahoma Prevention Needs Assessment na isinagawa noong 2014 na sa Tulsa County, 25.6% ng mga tumutugon na estudyante sa ika-6 na baitang ang nag-ulat na nakainom sila ng alak sa kanilang buhay. Bukod pa rito, 40.5% ng mga tumutugon na mag-aaral sa ika-12 baitang ang nag-ulat na gumamit sila ng alak sa nakalipas na 30 araw.

"Ang data na ito ay nagpapakita na ang menor de edad na pag-inom sa Tulsa County ay isang tunay na isyu na kailangang matugunan," sabi ni Long. "Ang American Academy of Pediatrics ay nagbabala na ang paggamit ng alkohol ng mga kabataan ay maaaring makagambala sa pag-unlad ng utak at magresulta sa kapansanan sa pag-iisip, hindi pa banggitin ang talamak na pag-abuso sa alkohol sa susunod na buhay."

Ang OPNA survey ay ibinibigay sa ika-6, ika-8, ika-10 at ika-12 baitang mga mag-aaral sa buong estado bawat dalawang taon. Nakakatulong ang survey na matukoy ang paglahok ng mga mag-aaral sa at mga saloobin sa paggamit ng alak, paggamit ng droga, karahasan at iba pang problemang pag-uugali. Tinatasa ng survey ang mga saloobin ng mga kasamahan at magulang sa mga pag-uugaling ito pati na rin ang iba pang panganib at proteksiyon na mga salik na ipinakitang nakakaimpluwensya sa tagumpay ng akademiko, posibilidad ng pag-drop sa paaralan, karahasan at pag-abuso sa droga.

Ang paglahok ng paaralan at mag-aaral ay boluntaryo at ang mga sagot ay kumpidensyal.

"Bukod sa pagtuturo sa kanilang mga anak sa mga panganib ng pag-inom ng menor de edad, hinihikayat namin ang mga magulang na hilingin na ang paaralan ng kanilang anak ay lumahok sa 2016 OPNA survey," sabi ni Long. “Ang paglahok sa paaralan ay boluntaryo; gayunpaman, ang data na nakuha mula sa survey ay isang malakas na tool sa pag-aaplay para sa mga gawad at pagsunod sa mga pederal na programa. Ang mga administrador ng paaralan ay makakatanggap ng isang pasadyang ulat kasama ang kanilang data sa antas ng paaralan at distrito, na makakatulong sa mga administrator na matukoy ang pangangailangan para sa mga interbensyon upang mapabuti ang mga marka ng pagsusulit sa akademiko, pangkalahatang pagganap ng paaralan, at mga positibong pag-uugali."

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa survey at kung paano makakasali ang paaralan ng iyong anak, mangyaring makipag-ugnayan kay Kathryn Rodriguez sa krodriguez@tulsa-health.org o 918-595-4036.

Mga Regional Prevention Coordinator
Ang Regional Prevention Coordinators ay isang programang pinondohan ng grant na itinatag upang bawasan ang mga rate para sa menor de edad na pag-inom, pag-inom ng pang-adulto, at ang di-medikal na paggamit ng mga pangpawala ng sakit sa loob ng Tulsa County. Ang gawain ng RPC ay nakatuon sa pagbabago sa antas ng populasyon sa Tulsa County sa pamamagitan ng pagtulong sa mga komunidad sa pagtukoy sa mga problema sa pang-aabuso sa sangkap na nakakaapekto sa kanilang mga nasasakupan at ang pinakaepektibong mga estratehiya upang matugunan ang mga problemang ito. Nakikipagtulungan ang RPC sa mga lokal na koalisyon at stakeholder upang mangalap ng data, subaybayan ang mga uso, at magbigay ng pagsasanay at teknikal na tulong sa loob ng komunidad. Bukod pa rito, ang RPC ay nagbibigay ng suporta para sa mga pulong ng town hall at tumutulong sa mga lokal na operasyon sa pagsunod sa alak. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programa ng RPC sa Tulsa Health Department, mangyaring bisitahin ang www.tulsa-health.org.

Ibahagi ang Artikulo na Ito

Lumaktaw sa nilalaman