THD Tulsa Health Department logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đồ ăn

ĐỊA ĐIỂM KHÁM

Nhiều dịch vụ THD yêu cầu phải đặt lịch hẹn hoặc có thể được cung cấp tạm thời tại một địa điểm THD khác. Vui lòng gọi 918-582-9355 để xác minh tính khả dụng của các dịch vụ tại địa điểm bạn dự định ghé thăm.

Phòng khám Bixby WIC
8120 Đông 126th St S, Bixby, OK 74008
Phòng khám WIC Mũi tên gãy
514 W. Atlanta Street, Broken Arrow, OK 74012
Trung tâm Y tế khu vực miền Trung
315 S. Utica, Tulsa, OK 74104-2203
Trung tâm Y tế Collinsville
1201 W. Trung tâm Collinsville, OK 74021
Trung tâm Y tế James O. Goodwin
5051 S 129th E Ave, Tulsa, OK 74134
Phòng khám Mingo WIC
9924 E 21st, Tulsa, OK 74129
Trung tâm Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Khu vực Phía Bắc
5635 MLK Jr Blvd, Tulsa, OK 74126
Phòng khám Owasso WIC
8361 N. Đường cao tốc Owasso, Suite C, Owasso, OK 74055
Trung tâm Y tế Sand Springs
306 E Broadway St #7911, Sand Springs, OK 74063
Phòng khám WIC Nam Peoria
6406 S. Peoria, Tulsa, OK 74136
Hiển thị địa điểm
Location_ Bixby WIC
Phòng khám Bixby WIC
8120 Đông 126th St S, Bixby, OK 74008
Location_ BA WIC
Phòng khám WIC Mũi tên gãy
514 W. Atlanta Street, Broken Arrow, OK 74012
Location_ CRHC_Outside
Trung tâm Y tế khu vực miền Trung
315 S. Utica, Tulsa, OK 74104-2203
Location_ Collinsville
Trung tâm Y tế Collinsville
1201 W. Trung tâm Collinsville, OK 74021
Location_ JGHC Client Entrance
Trung tâm Y tế James O. Goodwin
5051 S 129th E Ave, Tulsa, OK 74134
THD Tulsa Health Department Mingo WIC
Phòng khám Mingo WIC
9924 E 21st, Tulsa, OK 74129
THD Tulsa Health Department North Regional Center
Trung tâm Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Khu vực Phía Bắc
5635 MLK Jr Blvd, Tulsa, OK 74126
Location_ Owasso WIC
Phòng khám Owasso WIC
8361 N. Đường cao tốc Owasso, Suite C, Owasso, OK 74055
Location_ SSHC_exterior
Trung tâm Y tế Sand Springs
306 E Broadway St #7911, Sand Springs, OK 74063
Location_ SSHC_exterior
Phòng khám WIC Nam Peoria
6406 S. Peoria, Tulsa, OK 74136
×

Đã xảy ra lỗi mã hóa địa lý.

Đã thử mã địa lý:

Loại lỗi:

Hãy đảm bảo làm theo hướng dẫn về cách thiết lập các API Google cần thiết cho Tiện ích Google Map nâng cao.

Hướng dẫn về khóa API Google Map
Location_ Bixby WIC
Phòng khám Bixby WIC
8120 E. Đường 126, Bixby, OK 74008
Xem dịch vụ và chi tiết
Location_ BA WIC
Phòng khám WIC Mũi tên gãy
514 W. Atlanta Street, Broken Arrow, OK 74012
Xem dịch vụ và chi tiết
Location_ CRHC_Outside
Location_ Collinsville
Trung tâm Y tế Collinsville
1201 W. Trung tâm Collinsville, OK 74021
Xem dịch vụ và chi tiết
Location_ JGHC Client Entrance
THD Tulsa Health Department Mingo WIC
Phòng khám Mingo WIC
9924 Phố Đông 21, Tulsa, OK 74129
Xem dịch vụ và chi tiết
THD Tulsa Health Department North Regional Center
Location_ Owasso WIC
Phòng khám Owasso WIC
8361 N. Đường cao tốc Owasso, Suite C, Owasso, OK 74055
Xem dịch vụ và chi tiết
Location_ SSHC_exterior
Trung tâm Y tế Sand Springs​
306 E. Broadway, Sand Springs, OK 74063
Xem dịch vụ và chi tiết
Location_ Peoria WIC
Phòng khám WIC Nam Peoria​
6406 S. Đại lộ Peoria, OK 74136
Xem dịch vụ và chi tiết
Chuyển đến nội dung