NOTICE: All Tulsa Health Department locations are closed Thursday & Friday, Nov 23-24th in observance of Thanksgiving. We will reopen on Monday, November 27th to serve you.

let closeNotificationButton = document.getElementById("btn-close-notification"); hãy để notificationBar = document.getElementById("notification-bar"); closeNotificationButton.addEventListener ("nhấp chuột", ẩnNotificationBar); hàm ẩnNotificationBar() { notificationBar.style.display = "none"; };

ĐỊA ĐIỂM KHÁM

Nhiều dịch vụ THD yêu cầu phải đặt lịch hẹn hoặc có thể được cung cấp tạm thời tại một địa điểm THD khác. Vui lòng gọi 918-582-9355 để xác minh tính khả dụng của các dịch vụ tại địa điểm bạn dự định ghé thăm.

Phòng khám Bixby WIC
8120 Đông 126th St S, Bixby, OK 74008
Phòng khám WIC Mũi tên gãy
514 W. Atlanta Street, Broken Arrow, OK 74012
Trung tâm Y tế khu vực miền Trung
315 S. Utica, Tulsa, OK 74104-2203
Trung tâm Y tế Collinsville
1201 W. Trung tâm Collinsville, OK 74021
Trung tâm Y tế James O. Goodwin
5051 S 129th E Ave, Tulsa, OK 74134
Phòng khám Mingo WIC
9924 E 21st, Tulsa, OK 74129
Trung tâm Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Khu vực Phía Bắc
5635 MLK Jr Blvd, Tulsa, OK 74126
Phòng khám Owasso WIC
8361 N. Đường cao tốc Owasso, Suite C, Owasso, OK 74055
Trung tâm Y tế Sand Springs
306 E Broadway St #7911, Sand Springs, OK 74063
Phòng khám WIC Nam Peoria
6831 S. Peoria, Tulsa, OK 74136
Hiển thị địa điểm
Location_ Bixby WIC
Phòng khám Bixby WIC
8120 Đông 126th St S, Bixby, OK 74008
Location_ BA WIC
Phòng khám WIC Mũi tên gãy
514 W. Atlanta Street, Broken Arrow, OK 74012
Location_ CRHC_Outside
Trung tâm Y tế khu vực miền Trung
315 S. Utica, Tulsa, OK 74104-2203
Location_ Collinsville
Trung tâm Y tế Collinsville
1201 W. Trung tâm Collinsville, OK 74021
Location_ JGHC Client Entrance
Trung tâm Y tế James O. Goodwin
5051 S 129th E Ave, Tulsa, OK 74134
THD Tulsa Health Department Mingo WIC
Phòng khám Mingo WIC
9924 E 21st, Tulsa, OK 74129
THD Tulsa Health Department North Regional Center
Trung tâm Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Khu vực Phía Bắc
5635 MLK Jr Blvd, Tulsa, OK 74126
Location_ Owasso WIC
Phòng khám Owasso WIC
8361 N. Đường cao tốc Owasso, Suite C, Owasso, OK 74055
Location_ SSHC_exterior
Trung tâm Y tế Sand Springs
306 E Broadway St #7911, Sand Springs, OK 74063
Location_ SSHC_exterior
Phòng khám WIC Nam Peoria
6831 S. Peoria, Tulsa, OK 74136
×

Đã xảy ra lỗi mã hóa địa lý.

Đã thử mã địa lý:

Loại lỗi:

Hãy đảm bảo làm theo hướng dẫn về cách thiết lập các API Google cần thiết cho Tiện ích Google Map nâng cao.

Hướng dẫn về khóa API Google Map
Location_ Bixby WIC
Phòng khám Bixby WIC
8120 E. Đường 126, Bixby, OK 74008
Xem dịch vụ và chi tiết
Location_ BA WIC
Phòng khám WIC Mũi tên gãy
514 W. Atlanta Street, Broken Arrow, OK 74012
Xem dịch vụ và chi tiết
Location_ CRHC_Outside
Location_ Collinsville
Trung tâm Y tế Collinsville
1201 W. Trung tâm Collinsville, OK 74021
Xem dịch vụ và chi tiết
Location_ JGHC Client Entrance
THD Tulsa Health Department Mingo WIC
Phòng khám Mingo WIC
9924 Phố Đông 21, Tulsa, OK 74129
Xem dịch vụ và chi tiết
THD Tulsa Health Department North Regional Center
Location_ Owasso WIC
Phòng khám Owasso WIC
8361 N. Đường cao tốc Owasso, Suite C, Owasso, OK 74055
Xem dịch vụ và chi tiết
Location_ SSHC_exterior
Trung tâm Y tế Sand Springs​
306 E. Broadway, Sand Springs, OK 74063
Xem dịch vụ và chi tiết
Location_ Peoria WIC

Bixby
Phòng khám WIC

Dịch vụ cung cấp
 • WIC

Địa chỉ: 8120 E. Đường 126, Bixby, OK 74008

Điện thoại: 918-582-9355 (TỐT)

Số fax: 918-369-3159

Giờ hoạt động: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 12 giờ trưa, 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Mũi tên gãy
Phòng khám WIC

Dịch vụ cung cấp
 • WIC

Địa chỉ: 514 Phố Tây Atlanta, Mũi tên gãy, OK 74012

Điện thoại: 918- 582-9355 (TỐT)

Số fax: 918-893-3719

Giờ hoạt động: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 12 giờ trưa, 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Trung tâm Y tế khu vực miền Trung

Dịch vụ cung cấp
 • Khám sức khỏe người lớn
 • Đánh giá thính giác
 • Xét nghiệm STD
 • Hướng dẫn trẻ em
 • Tiêm chủng (Người lớn & Trẻ em)
 • Xét nghiệm bệnh lao trên da
 • Kế hoạch hóa gia đình
 • Tiêm chủng ở nước ngoài
 • WIC

Địa chỉ: 315 S. Utica, Tulsa, OK 74104-2203

Điện thoại: 918-582-9355 (TỐT)

Số fax: 918-594-4889

Giờ hoạt động: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều

Trung tâm Y tế Collinsville

Dịch vụ cung cấp
 • Khám sức khỏe người lớn
 • Xét nghiệm bệnh lao trên da
 • Tiêm chủng (Người lớn & Trẻ em)
 • Kế hoạch hóa gia đình
 • WIC

Địa chỉ: 1201 W. Trung tâm Collinsville, OK 74021

Điện thoại: 918-582-9355 (TỐT)

Số fax: 918-371-4133

Giờ hoạt động: Thứ Ba 8 giờ sáng – 12 giờ trưa, 1 giờ chiều – 5 giờ chiều | Thứ Tư 8 giờ sáng – 12 giờ trưa, 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Trung tâm Y tế James O. Goodwin​

Dịch vụ cung cấp
 • Khám sức khỏe người lớn
 • Hướng dẫn trẻ em
 • Xét nghiệm bệnh lao trên da
 • Giấy khai sinh và tử vong
 • Kế hoạch hóa gia đình
 • Trẻ em đầu tiên
 • Tiêm chủng (Người lớn & Trẻ em)
 • WIC

Địa chỉ: 5051 S. 129th E. Ave., Tulsa, OK 74134

Điện thoại: 918- 582-9355 (TỐT)

Số fax: 918-595-4492

Giờ hoạt động:Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều

Mingo
Phòng khám WIC

Dịch vụ cung cấp
 • WIC

Địa chỉ: 9924 Phố Đông 21, Tulsa, OK 74129

Điện thoại: 918-582-9355 (TỐT)

Giờ hoạt động: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 12 giờ trưa, 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Trung tâm Y tế & Chăm sóc Sức khỏe Khu vực Phía Bắc​

Dịch vụ cung cấp
 • Tiếp cận cộng đồng
 • Khởi đầu lành mạnh
 • Đánh giá thính giác
 • WIC

Địa chỉ: 5635 N. Martin Luther King Jr. Blvd,
Tulsa, OK 74126

Điện thoại: 918-582-9355 (TỐT)

Giờ hoạt động:Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều

Owasso
Phòng khám WIC

Dịch vụ cung cấp
 • WIC

Địa chỉ: 8361 N. Đường cao tốc Owasso, Suite C, Owasso, OK 74055

Điện thoại: 918- 582-9355 (TỐT)

Giờ hoạt động: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 12 giờ trưa, 1 giờ chiều - 5 giờ chiều. Đóng cửa vào thứ ba

Trung tâm Y tế Sand Springs​

Dịch vụ cung cấp
 • Khám sức khỏe người lớn
 • Xét nghiệm bệnh lao trên da
 • Kế hoạch hóa gia đình
 • Tiêm chủng (Người lớn & Trẻ em)
 • WIC

Địa chỉ:306 E. Broadway, Sand Springs, OK 74063

Điện thoại: 918- 582-9355 (TỐT)

Số fax: 918-5245-5317

Giờ hoạt động:Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 12 giờ trưa, 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Phòng khám WIC Nam Peoria​

Dịch vụ cung cấp
 • WIC

Địa chỉ: 6831 S. Peoria, Tulsa, OK 74136

Điện thoại: 918-582-9355 (TỐT)

Giờ hoạt động: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 12 giờ trưa, 1 giờ chiều – 5 giờ chiều

Chuyển đến nội dung