THD Tulsa Health Department logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đồ ăn

Chúng ta đang làm việc thế nào?

Chúng ta đang làm việc thế nào?

"*" biểu thị các trường bắt buộc

Lịch phục vụ*
Vui lòng đọc từng câu hỏi bên dưới và chọn câu trả lời mô tả đúng nhất trải nghiệm của bạn.
rất hài lòngThỏa mãnKhông hài lòng cũng không hài lòngBất mãnRất không hài lòng
Hoàn toàn đồng ýĐồng ýKhông đồng ý cũng chẳng phản bácKhông đồng ýMạnh mẽ phủ quyết
Hoàn toàn đồng ýĐồng ýKhông đồng ý cũng chẳng phản bácKhông đồng ýMạnh mẽ phủ quyết
Hoàn toàn đồng ýĐồng ýKhông đồng ý cũng chẳng phản bácKhông đồng ýMạnh mẽ phủ quyết
Hoàn toàn đồng ýĐồng ýKhông đồng ý cũng chẳng phản bácKhông đồng ýMạnh mẽ phủ quyết
Hoàn toàn đồng ýĐồng ýKhông đồng ý cũng chẳng phản bácKhông đồng ýMạnh mẽ phủ quyết
Hoàn toàn đồng ýĐồng ýKhông đồng ý cũng chẳng phản bácKhông đồng ýMạnh mẽ phủ quyết
Hoàn toàn đồng ýĐồng ýKhông đồng ý cũng chẳng phản bácKhông đồng ýMạnh mẽ phủ quyết
Hoàn toàn đồng ýĐồng ýKhông đồng ý cũng chẳng phản bácKhông đồng ýMạnh mẽ phủ quyết
Tên*
Chúng tôi có thể liên lạc với bạn được không?
Vui lòng để lại tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email nếu bạn muốn chúng tôi phản hồi ý kiến của bạn.
Địa chỉ
Trường này dành cho mục đích xác thực và không được thay đổi.
ĐỊA ĐIỂM

Chúng tôi có 10 địa điểm trên khắp Quận Tulsa cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để giúp bạn và gia đình bạn luôn khỏe mạnh.

Chuyển đến nội dung