THD Tulsa Health Department logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đồ ăn

Bệnh vi-rút Corona 2019 (Covid-19)​

Thông tin về bệnh vi-rút Corona 2019 như bảo vệ chống lại, vắc-xin, xét nghiệm và dữ liệu lịch sử.

Giới thiệu về COVID-19

COVID-19 (bệnh coronavirus 2019) là một căn bệnh do một loại virus có tên SARS-CoV-2 gây ra và được phát hiện vào tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Tìm hiểu thêm về bối cảnh, các triệu chứng của COVID-19 và những việc cần làm nếu bị bệnh.

Vắc-xin phòng ngừa covid-19

Sở Y tế Tulsa tiếp tục tiêm chủng cho những cá nhân đủ điều kiện tại các địa điểm phòng khám vắc xin COVID-19 trên khắp Quận Tulsa. Luôn cập nhật vắc xin ngừa COVID-19 giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, nhập viện và tử vong do COVID-19.

Dữ liệu về COVID-19

Sở Y tế Tulsa cam kết minh bạch. Xem dữ liệu lịch sử và giám sát nước thải hiện tại liên quan đến COVID-19 ở định dạng dễ hiểu.

Xét nghiệm COVID-19

Tất cả các hệ thống chăm sóc sức khỏe tại địa phương đều cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho cộng đồng. Xem tài nguyên có sẵn.

ĐỊA ĐIỂM

Chúng tôi có 10 địa điểm trên khắp Quận Tulsa cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để giúp bạn và gia đình bạn luôn khỏe mạnh.

Chuyển đến nội dung