THD Tulsa Health Department logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đồ ăn

Giấy phép và Kiểm tra

Dịch vụ Y tế Môi trường THD thực thi các quy định của tiểu bang và địa phương. Tìm các cuộc kiểm tra sức khỏe và môi trường phù hợp, xin giấy phép đốt hoặc bể chứa phù hợp hoặc nộp đơn khiếu nại về sức khỏe đối với tài sản hoặc doanh nghiệp.

Tài nguyên ngành dịch vụ thực phẩm
Các lớp và giấy phép an toàn thực phẩm
Kiểm tra và giấy phép nhà hàng
Khiếu nại nhà hàng
Khiếu nại về Môi trường và Muỗi
Kiểm tra nhà ở
Bể bơi công cộng
DỊCH VỤ
CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG

THD cung cấp các chương trình giáo dục và dựa vào cộng đồng nhằm khuyến khích và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

ĐỊA ĐIỂM

Chúng tôi có 10 địa điểm trên khắp Quận Tulsa cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để giúp bạn và gia đình bạn luôn khỏe mạnh.

Chuyển đến nội dung