THD Tulsa Health Department logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đồ ăn

Bể chứa ngầm

Việc tiếp xúc với chất gây ô nhiễm từ bể chứa ngầm bị rò rỉ gây ra nguy cơ đáng kể cho sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ môi trường của Quận Tulsa.

Bể chứa ngầm (UST) dùng để chỉ một bể chứa và bất kỳ đường ống ngầm nào được kết nối với một bể chứa có tổng dung tích dưới lòng đất ít nhất là 10%. UST được sử dụng để lưu trữ xăng dầu tại các trạm đổ xăng ô tô cũng như các chất độc hại khác.

Trong trường hợp rò rỉ, tràn hoặc tràn, nguy cơ ô nhiễm đất và nước ngầm là đặc biệt cao. Nhiều tạp chất thoát ra từ sự rò rỉ của UST bao gồm các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và dầu mỏ dễ dàng bay hơi vào không khí và đất. Việc tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm này gây ra nguy cơ đáng kể cho sức khỏe cộng đồng.

Xin giấy phép và giấy phép

THD cấp giấy phép, giấy phép lắp đặt, vận hành bể chứa xăng dầu ngầm thường dùng trong cây xăng. Ngoài ra, nhân viên của chúng tôi còn tiến hành khoảng 300 cuộc kiểm tra các bể chứa như vậy hàng năm ở Quận Tulsa. Mục đích là để đảm bảo sử dụng thiết bị thu hồi hơi thích hợp, giúp bảo vệ khỏi phát thải ozone.

Vui lòng gọi 918-595-4200 để biết thêm thông tin và lệ phí. Hầu hết các thẻ tín dụng của những dịch vụ lớn đều được chấp nhận.

ĐỊA ĐIỂM

Chúng tôi có 10 địa điểm trên khắp Quận Tulsa cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để giúp bạn và gia đình bạn luôn khỏe mạnh.

Chuyển đến nội dung