THD Tulsa Health Department logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đồ ăn

Giấy phép & Kiểm tra Thực phẩm

Mục tiêu của Chương trình Dịch vụ Bảo vệ Thực phẩm là cải thiện sức khỏe của Quận Tulsa bằng cách cung cấp giáo dục về cách xử lý thực phẩm an toàn và giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tật do thực phẩm gây ra.

Lớp học, Hướng dẫn học tập & Giấy phép về An toàn Thực phẩm

Đào tạo về an toàn thực phẩm đảm bảo rằng người được cấp phép hiểu được tầm quan trọng của thực hành vệ sinh tốt và họ có kiến thức về cách bảo vệ thực phẩm khỏi bị ô nhiễm. Pháp lệnh của thành phố địa phương yêu cầu người lao động thực phẩm phải có giấy phép thực phẩm hợp lệ của THD khi họ làm việc.

Tài nguyên ngành dịch vụ ăn uống và nhà hàng

Tại THD, chúng tôi hợp tác với ngành dịch vụ thực phẩm để giúp đảm bảo trải nghiệm ăn uống an toàn cho một cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Kiểm tra và giấy phép nhà hàng

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi tiến hành kiểm tra định kỳ tại tất cả các nhà hàng trong cộng đồng của chúng tôi. Với tư cách là một dịch vụ dành cho công chúng, chúng tôi thường xuyên đăng kết quả của những cuộc kiểm tra này để hỗ trợ người tiêu dùng nắm được thông tin đầy đủ về các điều kiện quan sát được vào ngày kiểm tra.

Khiếu nại nhà hàng

Ý kiến đóng góp và mối quan tâm của bạn rất quan trọng đối với THD. Nếu bạn chứng kiến hoặc trải qua các phương pháp xử lý thực phẩm không an toàn hoặc tình trạng không tốt cho sức khỏe, vui lòng điền và gửi mẫu đơn khiếu nại này.

ĐỊA ĐIỂM

Chúng tôi có 10 địa điểm trên khắp Quận Tulsa cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để giúp bạn và gia đình bạn luôn khỏe mạnh.

Chuyển đến nội dung