THD Tulsa Health Department logo
Maghanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Pagkain

AHM Week Two: Our Hearts at Home

Alam mo ba na ang mga taong may malapit na relasyon sa bahay, trabaho, o sa kanilang komunidad ay may posibilidad na maging mas malusog at mas mahaba ang buhay? Ang isang dahilan, ayon sa National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), ay mas matagumpay nating natutugunan ang ating mga layunin sa kalusugan kapag nakipagsanib-puwersa tayo sa iba. Ibahagi ang iyong mga kwento at larawan sa #OurHearts tungkol sa kung paano umaasa ang mga pamilya at magulang sa mga kaibigan, pamilya, at komunidad upang maging malusog ang puso. 

• Sumali sa isang klase ng ehersisyo sa iyong lokal na sentro ng komunidad at magdala ng isang kapitbahay. Carpool upang gawin itong isang regular na petsa.
• Kunin ang iyong mga anak, lagyan ng musika, at gawin ang mga jumping jack, skip rope, o sumayaw lang. 
• Gawing aktibo ang iyong oras sa pakikipagkapwa-tao at hikayatin ang lahat—pamilya at kaibigan—na mag-isip ng mga masasayang bagay na magpapababa sa iyo sa sopa at gumagalaw.

Ibahagi ang Artikulo na Ito

Lumaktaw sa nilalaman