THD Tulsa Health Department logo
Maghanap
Isara ang box para sa paghahanap na ito.

Pagkain

Patnubay ng Magulang

Bilang mga magulang, ikaw ang pinaka-maimpluwensyang tao sa buhay ng iyong tinedyer, napagtanto mo man ito o hindi. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga kabataan ay hindi lamang tumitingin sa kanilang mga magulang para sa payo at impormasyon, ngunit gusto nilang makipag-usap sa iyo tungkol sa kanilang mga damdamin at relasyon. Ang bawat kabataan ay nangangailangan ng impormasyon na makakatulong sa kanilang protektahan ang kanilang kalusugang sekswal.

Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Tulsa programang PREP Ang Parent Toolkit ay isang magandang lugar upang simulan ang pagkuha ng pamilyar na kalusugan ng tinedyer.

MGA LOKASYON

Mayroon kaming 10 mga lokasyon sa buong Tulsa County na nag-aalok ng iba't ibang mga serbisyo upang matulungan ka at ang iyong pamilya na manatiling malusog.

Lumaktaw sa nilalaman