THD Tulsa Health Department logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đồ ăn

Hướng dẫn dành cho phụ huynh

Là cha mẹ, bạn là người có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời con bạn, cho dù bạn có nhận ra hay không. Các nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên không chỉ tìm đến cha mẹ để xin lời khuyên và thông tin mà còn muốn nói chuyện với bạn về cảm xúc và mối quan hệ của họ. Mọi người trẻ đều cần thông tin giúp họ bảo vệ sức khỏe tình dục của mình.

Sở Y tế Tulsa chương trình PREP Bộ công cụ dành cho phụ huynh là nơi tốt để bắt đầu làm quen với sức khỏe thanh thiếu niên.

ĐỊA ĐIỂM

Chúng tôi có 10 địa điểm trên khắp Quận Tulsa cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để giúp bạn và gia đình bạn luôn khỏe mạnh.

Chuyển đến nội dung