THD Tulsa Health Department logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đồ ăn

Sự kiện An toàn cho Bé miễn phí vào Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tham gia một sự kiện miễn phí và thú vị dành cho các ông bố, bà mẹ, các thành viên trong gia đình và những người sắp làm mẹ. Bạn sẽ tìm hiểu thông tin quan trọng về cách giữ an toàn cho bé khi bé ngủ và thức. 50 gia đình đầu tiên hoàn thành chuyến đi bộ qua khu vực an toàn của chúng tôi sẽ nhận được thẻ quà tặng $15* và túi! *Chỉ dành cho người lớn, mỗi gia đình một người

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10, từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều

Ở đâu: Trung tâm Y tế và Sức khỏe Khu vực Phía Bắc | 5635 N. Martin Luther King Kr. Đại lộ.

Chia sẻ bài viết này

Chuyển đến nội dung