THD Tulsa Health Department logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Đồ ăn

Tháng Tim mạch Hoa Kỳ (AHM) Tuần thứ nhất: Trái tim của chúng ta tại nơi làm việc

Đó là Tháng Trái Tim Hoa Kỳ! Tháng Hai là thời điểm hoàn hảo để tìm hiểu về nguy cơ mắc bệnh tim và các bước bạn cần thực hiện ngay bây giờ để giúp ích cho trái tim của mình. Tuần này, hãy cùng ăn mừng với đồng nghiệp về cách bạn giúp đỡ trái tim mình trong công việc.

• Đề xuất một cuộc họp đi dạo
• Nghỉ thiền
• Tổ chức một bữa tiệc potluck tốt cho tim mạch.

Chia sẻ bài viết này

Chuyển đến nội dung